Přihláška do 1.kola výběrového řízení na pořádání závodů soutěží ČSOS v OB v r. 2019

Ačkoliv klub Slavia Hradec Králové za dobu své existence uspořádal řadu celostátnách závodů, ještě nikdy Mistrovství ČR v nočním OB. Toto bychom rádi změnili a v roce 2019 noční šampionát uspořádali.

Ideální zázemí pro noční závod nabízí loni dostavěný obecní dům se sousedním koupalištěm a areálem letního kina v Boháňce - Skále nedaleko Hořic v Podkrkonoší. Stavbu tratí MČR NOB by měl na starosti zkušený stavitel a několikanásobný noční medailista Michal Jedlička a konzultatntkou by mu byla "noční královna" Zuzana Jedličková.

Stavby žebříčkové krátké trati na druhý den by se ujal Jakub Weiner. Hlavním rozhodčím obou závodů by byl Jan Netuka.

Oba závody by se uskutečnily v terénu, kde se téměř dvě desetiletí neběhalo - ve středně členitém podhorském terénu (280-420 m n.m.) s řadou terénních tvarů, v okolí plánovaného centra závodů s množstvím pozůstatků po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů. Prostor pokrývají staré mapy Skála (1998) a Vřešťovský chlum (2001). 90% lesních pozemků je ve vlastnictví státu - máme souhlas LČR.

- Zákres prostoru závodu
- Stará o-mapa Skála z roku 1998
- Stará o-mapa Vřešťovský chlum z roku 2001
- Fotogalerie terénu
Souhlas LČR (.pdf)


- Stránka pořádajícího oddílu SHK
- Stránka ČSOS