Tréninkové středisko mládeže - Královéhradecko


Soustředění Jizerské hory / chata Metaz, 30.8-1.9.

Na konci prázdnin se v okolí Janova nad Nisou uskutečnilo soustředění, které si jako hlavní cíl vytyčilo přípravu na Mistrovství ČR na klasické tratiZúčastnilo se ho 20 členů našeho TSM (z celkového počtu 24) a dalších 14 mladých zájemců z naší oblasti. Část účastníků stihla v pátek před soustředěním absolvovat republikové Srovnávací testy mládeže. Pěkné zázemí jsme měli na chatě Metaz. Nejen o tréninkový servis se starala čtveřice trenérů a se sběrem kontrol vypomohli částečně další dva pomocníci.
Sobotní tréninky jsme pojali jako přípravné. Dopoledne jsme se na mapě Slovanka
dostávali do měřítka 1:15000, důraz byl kladen na práci s buzolou, čtení vrstevnic, kamenů a srázků, ke konci byl jeden delší měřený variantní postup. Odpoledne jsme na mapě Bramberk testovali na pěti delších postupech různé volby. Ještě před vyběhnutím na postup měli závodníci možnost nahlédnout na všechny možné varianty a případně svou volbu zkorigovat. Tréninky byly večer s využitím dataprojektoru analyzovány a vyšel čas i na krátkou přednášku na téma předzávodní příprava. 
Nedělní trénink byl pojat jako závodní, každý si mohl v praxi vyzkoušet, co si den předtím připomenul nebo se nově naučil. Trenéři požadovali po svěřencích kvalitní rozběhání a rozcvičení, které bylo den předtím součástí přednášky. Běželo se na mapě Břízky, v lese byly rozneseny pruty s velkými lampiony a SI krabičkami.
Všem účastníkům (závodníkům i trenérům) patří dík za účast i za velmi aktivní přístup.
Mapy a výsledky:
sobota dopoledne T1 - mapa Slovanka
mapa, výsledky měřeného postupu (na 16. kontrolu)
sobota odpoledne T2 - mapa Bramberk
mapa, výsledky měřených postupů
neděle dopoledne T3 - mapa Břízky
mapa A, mapa B, mapa C, mapa Dvýsledky s mezičasy

Michal Jedlička | 2.9.2019 | 0

Mapové tréninky před MČR na krátké trati - Radvanice/Závora

V sobotu 15.6. jsme trénovali v terénech velmi podobným MČR na krátké trati na mapě Závora. Kontroly na obou trénincích byly osazeny pruty s velkými lampiony a SI krabičkami. Na roznosu a sběru kontrol se podílela čtveřice trenérů (vzhledem k náročnosti terénu nezbytné), takže se vše zvládalo realizovat podle předem stanoveného časového harmonogramu.
Dopoledne jsme pojali jako seznamování s terénem, který je na české poměry extremně těžký mapově i fyzicky. Cílem bylo pochopení generalizace mapy - rozpoznání zmapovaných kamenů od ostatních, běžet ve správném směru plynule a na jistotu.  
Odpoledne jsme si nově nabyté zkušenosti a dovednosti otestovali na "závodní" trati, přičemž byl ale opět hlavní důraz kladen na pečlivé čtení mapy, klidný a plynulý běh po výrazných záchytných bodech, v závěru jistá dohledávka.
Všem účastníkům (závodníkům i trenérům) patří dík za účast i za velmi aktivní přístup a věříme, že se to pozitivně projeví na nadcházejícím MČR.  
Seběhy a traverzy
- mapy (4x1 km) - seběh A, seběh B, seběh C, seběh D
- výsledky s mezičasy
Krátká trať
- mapy - trať A (3,8 km/160 m), trať B (2,9 km/100 m), trať C (2,5 km/90 m)
- výsledky s mezičasy

Michal Jedlička | 16.6.2019 | 0

Mapové tréninky před na MČR na krátké a klasické trati 2019

Před hlavními individuálními Mistrovstvími ČR se uskuteční přípravné mapové tréninky.

15.6.2019 / Radvanice (sobota)
- 2 mapové tréninky před MČR na krátké trati
- info a přihlášky na tréninky do neděle 2.6. zde
- MČR na krátké trati - web

30.8.-1.9.2019 / Janov nad Nisou - chata Metaz (pátek odpoledne až neděle)
- 3 mapové tréninky před MČR na klasické trati (2x sobota, 1x neděle)
- info a přihlášky na tréninky do neděle 2.6. zde
- MČR na klasické trati trati - web

Odkaz na celý kalendář TSM 2019 zde.

Michal Jedlička | 22.5.2019 | 0

Švédsko 2019 - shrnutí

Čtvrtek 25.4.
> cesta HK (20:30) - Praha - Drážďany (23:45) 
Pátek 26.4.
> cesta Drážďany - Berlín (1:30) - Rostock (4:30) - trajekt do Trelleborgu (10:00-15:30) - Malmö - Kristianstad - Glimåkra (18:00)
> Tiomila trénink - mapa

Sobota 27.4.
Tiomila - 10:15 start dorost, 13:15 start ženy, 20:30 start muži
> mapa a GPS ženy - úsek 1, 2, 3, 4, 5
Neděle 28.4.
> Tiomila - 7:30 doběh muži
> mapa a GPS muži - úsek 12345678910
> cesta Glimåkra (12:00) - Göteborg - klubovna OK Landehof (15:30)
> odpoledne - korálky - mapa
Pondělí 29.4.
> dopoledne - okruhy - mapa A, B, C, D, E, F
> odpoledne - sudá/lichá - mapa
Úterý 30.4.
> dopoledne - middle (Euromeeting 2014) - mapa D, H
> odpoledne - výlet k moři
Středa 1.5.
> dopoledne - regenerační výklus (trenéři závod middle - web, výsledky, mapa)
> odpoledne - dráha pyramida 2-3x (200m-300m-400m-300m-200m)
Čtvrtek 2.5.
> dopoledne - dlouhé postupy - mapa
> odpoledne - middle - mapa
Pátek 3.5.
> dopoledne - bodovací scorelauf - mapa
Sobota 4.5.
> závod middle - web, výsledky, mapa
> cesta Göteborg (16:30) - Malmö - Trelleborg (19:30) - trajekt do Rostocku (22:00-7:00)
Neděle 5.5.
> cesta Rostock (7:00) - Berlín - Drážďany - Liberec - HK (15:30)

Michal Jedlička | 7.5.2019 | 0

4.-5.5.2019: ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD A CESTA ZPĚT NA JIH

Už vločky během pátečního večera naznačovaly očekávání výrazného ochlazení. A dostavilo se: Shromaždiště sobotního oblasťáku (na polovině cesty mezi Göteborgem a Borås) tvořila souvisle zasněžená louka, děti ve školce vítal čerstvý sněhulák... Přesto jsme všichni absolvolali v nádherném terénu náročný závod a mnozí si z něj odvezli medaile i hodnotné ceny.
Po epizodě s nedostatkem vody jsme si přeci jen na klubovně připravili poslední jídlo, uklidili a vydali se na zpáteční cestu zpestřenou nezbytným pleněním supermarketu, večerní procházkou po pobřeží nedaleko Trelleborgu i rychlým úklidem rozsednutého jogurtu na sedačce jednoho auta. Během noční plavby do Rostocku a nedělního přejezdu Německa se už nic zvláštního nestalo a odpoledne nás přivítaly naše domovy.
Hodí se na závěr tak nějak zhodnotit celou akci: Tak tedy za mne na výbornou - po sportovní stránce i celým svým průběhem. Snad to ostatní budou vidět podobně. (Mé obavy, zda větší počet účastníků proti minulým letům nebude komplikací, se ukázaly zbytečné.) Díky celému realizačnímu týmu za řízení aut, organizaci, přípravu tréninků, za roznosy a sběry kontrol a v neposlední řadě i za zajištění společné stravy. A díky všem mladým účastníkům za přístup k tréninku a dobrou náladu, která po celou dobu panovala. Byli jste dobrá parta a přeju vám, abyste z tréninku na Severu čerpali v nádcházející sezoně i do budoucna.

Honza Netuka | 5.5.2019 | 0

3.5.2019: POSLEDNÍ TRÉNINK (opět 10M 2017)


Posledním tréninkem byl v pátek dopoledne scorelauf. Na mapě se všemi kontrolami z předloňské 10M byly vymezeny tři oblasti s kontrolami za 1, 2 či 3 body. V limitu 45 minut vítěz nasbíral 56 bodů ze 61 možných. Fotky jsou z hromadného startu. Odpoledne byl čas na rozbor čtvrtečních i pátečních postupů.


Honza Netuka | 3.5.2019 | 0

2.5.2019: DVA TRÉNINKY (Rambo Mosse + Delsjön)

Trochu se nám ochladilo, ale to nám nezabránilo realizovat podle plánu dva - opět povedené - tréninky: Dopoledne trať s delšími postupy v prostoru Rambo Mosse a odpoledne kratší trénink v oblasti Delsjön (WMOC 2015) zaměřený na přesnou realizaci krátkých postupů.

Honza Netuka | 2.5.2019 | 0

1.5.2019: RELAX


Sváteční den byl relaxačním: Trenéři a žákyně jeli realizovat své ambice na místní OblŽ k Borås. Mládež měla krátký dopolední výklus a vpodvečer na dráze v Landevetteru pro oživení rychlosti pár pyramid. Večer měl Míca instruktáž o tom, jak zpracovávat záznamy GPS v QuickRoute a co z nich lze vyčíst (a také přišla zpráva, že dříve vracející se auto dorazilo vpořádku domů).

Honza Netuka | 1.5.2019 | 0

30.4.2019: EUROMEETING 2014


K dalšímu tréninku jsme využili mužskou i ženskou trať závodu na krátké trati Euromeetingu z roku 2014, který se běžel v zajímavém - místy polootevřeném - terénu asi 25 km jižně od Göteborgu. Protože byl v plánu jen jeden trénink, využili jsme volného odpoledne k výletu na nedaleké skalnaté mořské pobřeží. Večerní rozbor zpestřila Jedlova dopoledne natočená výuková videa o tom, jak realizovat konkrétní postup či dohledávku a čeho si v terénu všímat.

Honza Netuka | 30.4.2019 | 0

29.4.2019: DVA TRÉNINKY (10M 2017 + Hälsjön)

Parádní tréninkový den podtržený slunečným a teplým počasím: Ráno startovací jóga s Pavlínou, dopoledne Luďovy kilometrové okruhy na kontrolách z 10M 2017 a odpoledne Jedlova sudá-lichá v prostoru východně od Landevetteru. Večer Hančina česká rajská se švédskými koulemi, rozbor tréninků, sauna...

Honza Netuka | 29.4.2019 | 0

Starší články


archiv článků